1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 6. a 7. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 6. a 7. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.2. Investice do akvakultury, 6. výzva a aktivitu 2.2.2. Zpracování produktů, 7. výzva.

Příjem žádostí na 5., 6. i 7. výzvu bude vyhlášen koncem dubna 2023, s ohledem na nový informační systém bude na vlastní podání žádostí ponechán dostatečný časový interval (asi 5 týdnů).

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné