1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 15. - 17. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027 jsou již k dispozici!

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 15. - 17. výzvy příimu OP Rybářství 2021-2027 jsou již k dispozici!

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivity v rámci 15. - 17. výzvy. 

Zahájení příjmu žádostí v 15. až 17. výzvě je naplánováno na konec dubna 2024.

2.1.1 Inovace (15. výzva), 1. verze

2.1.2 Investice do akvakultury (16. výzva), 1. verze

2.2.2 Zpracování produktů (17. výzva), 1. verze

Příručka pro věcné hodnocení projektových žádostí Hodnoticí komisí OP Rybářství 2021-2027 ke kritériu "Posouzení plnění klíčových horizontálních priorit EU a environmentálních cílů EU"

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné