1. Kontakt

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit v rámci 10.-14. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou vydány!

Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 10.-14. výzvy OP Rybářství 2021-2027.

Termín vyhlášení příjmu žádostí je plánován na 2. polovinu října 2023.

10. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 1.6.1 Vysazování úhoře říčního OP Rybářství 2021-2027, 1. verze

11. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů OP Rybářství 2021-2027, 1. verze

12. výzva: 2.1.2 Investice do akvakultury

13. výzva: 2.2.2 Zpracování produktů 

14. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.1.Propagační kampaně OP Rybářství 2021-2027, 1. verze

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

Workshopy na FROV JU "Kapr obecný a genetika"

04.10.2023

Školení a přednáška