1. Kontakt

Podání Žádosti o platbu v aktivitě 2.1.4 Kompenzace do 29. 9. 2023!

UPOZORNĚNÍ pro žadatele a příjemce v aktivitě 2.1.4 Kompenzace!

Nejzazší termín podání Žádosti o platbu je 29. 9. 2023.

Jedná se o projekty registrované ve 4. výzvě v lednu – únoru 2023, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 29. 6. 2023. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce  je žadatel povinen naplánovat podání Žádosti o platbu tak, aby byla předložena na RO SZIF nejpozději do 3 měsíců od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tedy do 29. 9. 2023).

V případě, že žadatel nepředloží Žádost o platbu do 3 měsíců, bude mu dodatečně prodloužena lhůta pro předložení Žádosti o platbu, a to max. o 30 kalendářních dnů (ale již se sankcí A, tzn. snížení podpory o 10%). V případě, že žadatel ani v dodatečné lhůtě Žádost o platbu nepředloží je uplatněna sankce C, tedy ukončení administrace bez proplacení podpory.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné