1. Kontakt

Online školení žadatelů k 10., 11. a 14. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Školení proběhne online 24. 10. 2023 od 10 hodin. 

Budou zde představeny Pravidla pro žadatele a příjemce a portál ISKP21+ je určeno především pro žadatele v aktivitě 1.6.1 Vysazování úhoře říčního (10. výzva), 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních systémů (11. výzva) a 2.2.1 Propagační kampaně (14. výzva) OP Rybářství 2021– 2027. Tyto výzvy budou vyhlášeny v říjnu 2023.

Program školení a odkaz na připojení naleznete v pozvánce.

Manuál k ovládání portálu ISKP21+ je již zveřejněn zde.

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné