1. Kontakt

Navýšení limitu podpory "de minimis" v oblasti rybolovu a akvakultury

Od 25. 10. 2023 dochází v oblasti rybolovu a akvakultury novelizací nařízení Evropské komise č. 717/2014 k rozdělení činností způsobilých pro podporu de minimis a s tím souvisejícímu navýšení limitů.

Nařízení Evropské komise 2023/2391 ze dne 4. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 717/2014, (EU) č. 1407/2013, (EU) č. 1408/2013 a (EU) č. 360/2012, ve kterém se jedná o podporu de minimis na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, a nařízení (EU) č. 717/2014, které pojednává o celkové výši podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku, dobu jeho použitelnosti a další záležitosti.

Novelizace se týká: 

● podpory v oblasti prvovýroby produktů rybolovu a akvakultury. Podporu lze poskytnout až do výše limitu 40 000 EUR/podnik/rozhodné období,

● podpory v oblasti na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 nově poskytnout, a to až do výše 200 000 EUR/podnik/rozhodné období,

● změny národní kumulativní výše podpory de minimis pro prvovýrobu produktů rybolovu a akvakultury na 1 208 000 EUR/rozhodné období.

Centrální registr podpor de minimis bude od 25. 10. 2023 zohledňovat uvedené změny s tím, že samotný postup zápisu podpor de minimis se pro poskytovatele nemění.

Zdroj: eagri.cz

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné