1. Kontakt

Navýšení alokace pro 5.-7. výzvu OP Rybářství 2021-2027

V 5.-7. výzvě OP Rybářství 2021-2027 bylo zaregistrováno 106 žádostí o podporu, na které mělo Ministerstvo zemědělství připraveno 67 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury, dále byl velký zájem o modernizaci zpracoven ryb a opatření na podporu a posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracoven ryb. Ministr Výborný proto zvýšil původně plánovanou podporu o 60 milionů korun.

Postup administrace projektů naleznete na stránkách MZe www.eagri.cz v záložce Dotace/Operační program Rybářství na období 2021-2027/Aktivity (podpory pro žadatele)

Postupy a manuály pro práci a podání přes Portál ISKP21+ naleznete na stránkách SZIF www.szif.cz.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné