1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Ministr zemědělství schválil prodloužení termínu způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu na projekty opatření 2.2, záměr a) OP Rybářství 2014-2020

Ministr zemědělství schálil prodloužení termínu způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu na projekty opatření 2.2, záměr a) OP Rybářství 2014-2020

Ministr zemědělství schválil prodloužení termínu způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu na projekty opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury OP Rybářství 2014–2020 pro dosud neproplacené projekty, které nepřekročí lhůtu 24 měsíců od vydání/podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace do data předložení Žádosti o platbu.

Způsobilé výdaje je možné realizovat do 30. 9. 2023 a lhůta na podání Žádosti o platbu je nejpozději do 31. 10. 2023. Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje 2. verze Pravidel pro žadatele a příjemce pro 18., 19. a 21. výzvu, kde je prodloužení lhůt uvedeno.

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.2. záměr a) z OP Rybářství 2014-2020, 18. výzva, 2. verze

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.2. záměr a) z OP Rybářství 2014-2020, 19. výzva, 2. verze

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.2. záměr a) z OP Rybářství 2014-2020, 21. výzva, 2. verze

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

Workshopy na FROV JU "Kapr obecný a genetika"

04.10.2023

Školení a přednáška