1. Kontakt

Metodika kontrol mimoprodučních funkcí rybníků

Metodika kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků nastavuje postupy kontrol a způsob hodnocení plnění podmínek pro poskytnutí kompenzace příjemcům, v rámci v aktivity 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027.

Vydává ji řídicí orgán Operačního programu Rybářství a podle ní bude externím subjektem prováděna kontrola na místě. 

Celé znění zde.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné