1. Kontakt

Metodika kontrol mimoprodučních funkcí rybníků

Metodika kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků nastavuje postupy kontrol a způsob hodnocení plnění podmínek pro poskytnutí kompenzace příjemcům, v rámci v aktivity 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027.

Vydává ji řídicí orgán Operačního programu Rybářství a podle ní bude externím subjektem prováděna kontrola na místě. 

Celé znění zde.

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné