1. Kontakt

Metodika kontrol mimoprodučních funkcí rybníků

Metodika kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků nastavuje postupy kontrol a způsob hodnocení plnění podmínek pro poskytnutí kompenzace příjemcům, v rámci v aktivity 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027.

Vydává ji řídicí orgán Operačního programu Rybářství a podle ní bude externím subjektem prováděna kontrola na místě. 

Celé znění zde.

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

Workshopy na FROV JU "Kapr obecný a genetika"

04.10.2023

Školení a přednáška