1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu z 8.-10., od 11. a od 14. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Instruktážní listy pro vyplňování Žádostí o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu z 8.-10., od 11. a od 14. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Řídicí orgán OP Rybářství a Státní zemědělský intervenční fond zveřejňují instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu k aktivitám:

1.4.1 Shromažďování údajů (8. výzva), 1. verze,

2.2.1 Propagační kampaně (9. výzva), 1. verze,

1.6.1 Vysazování úhoře říčního  (10. výzva), 1. verze,

2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů (od 11. výzvy), 1. verze a

2.2.1 Propagační kampaně (od 14. výzvy), 1. verze.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné