1. Kontakt

Informace k jenotlivým aktivitám OP Rybářství 2021-2027

Seznam podpor pro žadatele v rámci OP Rybářství 2021-2027 naleznete zde.

www.eagri.cz v záložce Dotace/Operační program Rybářství na období 2021-2027/Aktivity (Podpory pro žadatele) 

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné