1. Kontakt

Informace k jenotlivým aktivitám OP Rybářství 2021-2027

Seznam podpor pro žadatele v rámci OP Rybářství 2021-2027 naleznete zde.

www.eagri.cz v záložce Dotace/Operační program Rybářství na období 2021-2027/Aktivity (Podpory pro žadatele) 

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné