1. Kontakt

Harmonogram výzev OP Rybářství 2021-2027 pro rok 2023

Pro rok 2023 připravil Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 plán vyhlašovaných výzev OP Rybářství. Tento dokument byl schválen Monitorovacím výborem OP Rybářství 2021-2027 v listopadu 2022 a bude dále zpřesňován.  

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné