1. Kontakt

Harmonogram výzev OP Rybářství 2021-2027 pro rok 2023

Pro rok 2023 připravil Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 plán vyhlašovaných výzev OP Rybářství. Tento dokument byl schválen Monitorovacím výborem OP Rybářství 2021-2027 v listopadu 2022 a bude dále zpřesňován.  

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné