1. Kontakt

Doporučené Žádosti o podporu pro aktivitu 2.2.1 ze 14. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled doporučených Žádostí o podporu na projekty 2.2.1 Propagační kampaně ze 14. výzvy OP Rybářství 2021-2027, a to v rozsahu aktivita, název subjektu, název projektu, výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu, zveřejňuje SZIF.

Doporučení projektů proběhlo v systému MS2021+ dne 22.1.2024. Žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému / zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 15 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu, tj. do 06.05.2024 včetně.

Seznam dokumentace z výběrového / zadávacího řízení je zveřejněn na stránkách www.szif.cz.

Doložení provedeného výběrového / zadávacího řízení probíhá prostřednictvím portálu IS KP21+, modul Veřejné zakázky. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty se ke kontrole nepředkládají.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné