1. Kontakt

Doporučené Žádosti o podporu pro aktivitu 1.6.1 z 10. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

SZIF zveřejňuje Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 1.6.1 Vysazování úhoře říčního, a to v rozsahu aktivita, název subjektu, název projektu, výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.

Doporučení projektů proběhlo v systému MS2021+ dne 16.1.2024.

U doporučených Žádostí o podporu aktivity 1.6.1 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému / zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem společně se Žádostí o platbu. Seznam dokumentace z výběrového / zadávacího řízení je zveřejněn na stránkách www.szif.cz. Doložení provedeného výběrového / zadávacího řízení probíhá prostřednictvím portálu ISKP21+, modul Veřejné zakázky. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty se ke kontrole nepředkládají.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné