1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • 2. verze Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství 2021–2027

2. verze Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství 2021–2027

Řídicí orgán Operačního programu Rybářství (dále jen „ŘO“) v rámci Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro žadatele a příjemce z Operační programu Rybářství 2021–2027 (dále jen „Pravidla pro zadávání zakázek“) doplňuje znění dle vydaného Metodického stanoviska ministra pro místní rozvoj č. 1.

Metodické stanovisko se vydává v návaznosti na současnou situaci na trhu, kdy vzhledem k enormnímu nárůstu cen energie, nepředvídatelnému pohybu cen stavebních materiálů, růstu cen dalších komodit a s tím souvisejícímu vysokému nárůstu inflace, není často reálné splnit veřejnou zakázku za cenu, za niž byla původně dodavatelem získána. Cílem tohoto metodického stanoviska je explicitní zahrnutí možnosti vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů do textu Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021–2027 (MPVZ 21–27). Na základě této úpravy bude výslovně stanoveno, že je možné i v případě postupu podle MPVZ 21–27 stanovit v zadávací dokumentaci výhradu, jež může být využita např. pro stanovení možnosti změny ceny veřejné zakázky v průběhu jejího plnění prostřednictvím inflační doložky ve smlouvě. Na základě této úpravy jsou pak doplněny i další kapitoly v Pravidlech pro zadávání zakázek, které s ní přímo souvisí.

Pravidla pro zadávání zakázek OP Rybářství 2021-2027, 2. verze, účinná od 17. 10. 2022

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné