1. Kontakt

 • Home
 • Archiv aktuality dotace

Novinky v dotacích

Upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství - nedostatky identifikované Auditním orgánem

Upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství - nedostatky identifikované Auditním orgánem

Za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z OP Rybářství 2014-2020 a i navazujícícho OP Rybářství 2021-2027 zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství oblasti s výskytem nedostatků. 

Nedostatky identifikované Auditním orgánem

Navýšení alokace pro 2. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Navýšení alokace pro 2. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Rybáři se chystají investovat do akvakultury z OP Rybářství 2021–2027 s cílem posílit odolnost a konkurenceschopnost svých podniků. Ministr Nekula zvýšil původně plánovanou podporu 50 milionů o více než 35 milionů korun.

Ve 2. výzvě Operačního programu Rybářství bylo zaregistrováno celkem 91 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 50 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do rybářského vybavení. Proto ministr zvýšil podporu na tyto projekty o více než 35 milionů korun.

„Žadatelé podali ve 2. výzvě žádosti o podporu na větší částku, než bylo původně plánovaných 50 milionů korun. Po navýšení podpory na investice do akvakultury budou podpořeny všechny žádosti, které úspěšně projdou věcným hodnocením."

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů ve 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027 a uživatelská příručka portálu ISKP21+

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů ve 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027 a uživatelská příručka portálu ISKP21+

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k aktivitě 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) OP Rybářství 2021–2027 a uživatelskou příručku portálu ISKP21+, ve které jsou popsány vlastnosti a uživatelská obsluha portálu ISKP21+.

Prezentace a záznam ze školení ke 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Prezentace a záznam ze školení ke 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Ze školení, která proběhla 10. 1. v Českých Budějovicích a 12. 1. 2023 online, jsou k dispozici prezentace a záznam zveřejněné Řídicím orgánem OP Rybářství 2021-2027.

Byly představeny Pravidla pro žadatele a příjemce a Metodiky kontrol, administrace 4. výzvy, videozáznam ukázky portálu ISKP21+.

Upřesňující výklad č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu OP Rybářství 2021–2027

Upřesňující výklad č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Upřesňující výklad č. 2 se týká Pravidel pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021-2027, 4. výzvy. 

Výklad popisuje sjednocení textace přes celá Pravidla u jednotlivých mimoprodukčních funkcí rybníků.

Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021-2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace bude spuštěna v lednu

Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021-2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace bude spuštěna v lednu!

Příjem žádostí pro 4. výzvu bude probíhat od 24. ledna od 9 hodin. 

Na portálu ISKP21+ bude Žádost o podporu žadatelů zveřejněna již 16. 1. 2023.

Všechny žádosti budou přijímány prostřednictvím ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti na RO SZIF.

Příjem žádostí končí 27. 2. 2023 ve 13 hod.

Podpora je určena pro podniky akvakultury, které hospodaří na vodní ploše, u níž katastrální výměra (vodní plocha) každého podporovaného rybníka nesmí být menší než 2,00 a větší než 5,00 ha. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

4. výzva na aktivitu 2.1.4 Kompenzace má za cíl zajistit podporu mimoprodukčních funkcí rybníků. Jedná se o umožnění kompenzace ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Nejedná se o aktivity vedoucí k závislosti podniků na opakující se finanční kompenzaci, ale o akce vedoucí k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.

Přehled kompenzací:

 • nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou,

 • akumulace vody v krajině nebo retenční účinek,

 • zajišťování sportovních nebo rekreačních účelů,

 • nařízená péče rozhodnutím či vyjádřením příslušných orgánů,

 • zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů,

 • omezení vysazování amura orgány ochrany přírody,

 • omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy,

 • omezení aplikace minerálních nebo organických hnojiv,

 • omezení aplikace vápenatých prostředků.

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021–2027.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě zde.

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné