1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace

Novinky v dotacích

Doporučené Žádosti o podporu pro aktivitu 2.2.1 ze 14. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Doporučené Žádosti o podporu pro aktivitu 2.2.1 ze 14. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled doporučených Žádostí o podporu na projekty 2.2.1 Propagační kampaně ze 14. výzvy OP Rybářství 2021-2027, a to v rozsahu aktivita, název subjektu, název projektu, výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu, zveřejňuje SZIF.

Doporučení projektů proběhlo v systému MS2021+ dne 22.1.2024. Žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému / zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 15 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu, tj. do 06.05.2024 včetně.

Seznam dokumentace z výběrového / zadávacího řízení je zveřejněn na stránkách www.szif.cz.

Doložení provedeného výběrového / zadávacího řízení probíhá prostřednictvím portálu IS KP21+, modul Veřejné zakázky. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty se ke kontrole nepředkládají.

Společnost PGRLF, a. s., otevřela 1. ledna 2024 další kolo příjmu žádostí do programu Finanční pojištění

Společnost PGRLF, a. s., otevřela 1. ledna 2024 další kolo příjmu žádostí do programu Finanční pojištění

Cílem programu Finanční podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění.

Více informací na uvedeném odkaze.

Doporučené Žádosti o podporu pro aktivitu 1.6.1 z 10. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Doporučené Žádosti o podporu pro aktivitu 1.6.1 z 10. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

SZIF zveřejňuje Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 1.6.1 Vysazování úhoře říčního, a to v rozsahu aktivita, název subjektu, název projektu, výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.

Doporučení projektů proběhlo v systému MS2021+ dne 16.1.2024.

U doporučených Žádostí o podporu aktivity 1.6.1 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému / zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem společně se Žádostí o platbu. Seznam dokumentace z výběrového / zadávacího řízení je zveřejněn na stránkách www.szif.cz. Doložení provedeného výběrového / zadávacího řízení probíhá prostřednictvím portálu ISKP21+, modul Veřejné zakázky. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty se ke kontrole nepředkládají.

Právní akty v rámci dotačního řízení odesílá Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 pouze prostřednictvím ISKP21+!

Právní akty v rámci dotačního řízení odesílá Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 pouze prostřednictvím ISKP21+!

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2021–2027, že počínaje kolovými výzvami s příjmem žádostí o podporu v dubnu/květnu 2024 (tj. od 15. výzvy) bude žadatelům/příjemcům doručovat veškeré právní akty v rámci dotačního řízení (tedy zejména rozhodnutí o poskytnutí dotace, usnesení o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí dotace, oznámení o neproplacení dotace, oznámení o částečném neproplacení dotace, rozhodnutí o odnětí dotace) pouze prostřednictvím MS2021+ do ISKP21+.

Pro všechny průběžné výzvy (4., 8., 9. a 10. výzva a následující) budou právní akty doručovány pouze prostřednictvím MS 2021+ do ISKP 21+ pro žádosti o podporu zaregistrované od 15. ledna 2024.


Žadatelé/příjemci naleznou právní akty v ISKP 21+ v záložce „Právní akty“. Dále ŘO OP Rybářství nastavil depeši, která žadateli přijde do ISKP21+ v okamžiku vydání právního aktu.

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů ke 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027 Kompenzace

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti a indikátorů ke 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027 Kompenzace

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje Instruktážní list pro vyplňování Žádostí o podporu a indikátorů k aktivitě 2.1.4 Kompenzace v rámci 4. výzvy OP Rybářství 2021–2027.

Příjem žádostí bude probíhat od 16. ledna 2024 od 9 hodin do 5. února 2024 do 13 hodin.

Příjem žádostí pro 4. výzvu OP Rybářství 2021-2027 Kompenzace bude spuštěn 16. 1. 2024!

Příjem žádostí pro 4. výzvu OP Rybářství 2021-2027 Kompenzace bude spuštěn 16. 1. 2024!

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitě Kompenzace, a to od 16. ledna 2024 od 9 hodin.

Příjem žádostí končí 5. 2. 2024 ve 13 hodin.

Příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021-2027, 3. verzí.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Podpora je určena pro podniky akvakultury, které hospodaří na vodní ploše – katastrální výměra (vodní plocha) každého podporovaného rybníka nesmí být menší než 2,00 a větší než 5,00 ha. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné