1. Kontakt

 • 01
  01

  O akvanavigátoru

  Vítejte na stránkách produkční akvakultury!

 • 03
  02

  O akvanavigátoru

  Na těchto stránkách najdete informace o produkční sladkovodní akvakultuře v České republice. Součástí stránek je platforma pro shromažďování údajů pro tvorbu Společné rybářské politiky Evropské unie. Shromaždování údajů patří mezi operace strategického významu.

 • 02
  03

  O akvanavigátoru

  Portál je spolufinancován z Operačního programu Rybářství 2014–2020 v rámci projektu Nový webový portál pro sběr dat v akvakultuře. Registrační číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001450.

 • 01
 • O akvanavigátoru
 • O akvanavigátoru
 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

Aktuality

novinky v Dotacích

5. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027 proběhlo v Chlumci nad Cidlinou NOVÉ

5. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027 proběhlo v Chlumci nad Cidlinou

Poslední zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027, které proběhlo 4. června 2024 bylo spojeno s exkurzí v Rybářství Chlumec nad Cidlinou, kterou vedl Ing. Ladislav Vacek. Účastníkům byla představena nová zpracovna. Program poté pokračoval v Hradci Králové.

Za Evropskou komisi se zasedání zúčastnili Monika Adamová a Yves Van Poeke, jednání vedl Ing. Pavel Pojer. 

Dotační program 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

Dotační program 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

Na Portálu farmáře SZIF je spuštěn příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci na dotační program 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství.

Příjem dokladů probíhá od 01.06.2024 a končí 31.10.2024 prostřednictvím Portálu farmáře.

Příručku k podání dokladů naleznete na Portálu farmáře SZIF anebo na webových stránkách SZIF (www.szif.cz).

V červnu bude spuštěna nová, 19. výzva OP Rybářství 2021-2027 na aktivitu 1.4.2 Sledovatelnost produktů.

V červnu bude spuštěna nová, 19. výzva OP Rybářství 2021-2027 na aktivitu 1.4.2 Sledovatelnost produktů.

19. výzva na aktivitu 1.4.2 Sledovatelnost produktů je zaměřena na aktivity vedoucí ke zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury a na činnosti související s monitorováním, kontrolou, vynucováním a posílením institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž.

Konkrétně např. na školení inspektorů a partnerských organizací a sdílení dobré praxe mezi institucemi EU, na zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, odborných studií za účelem zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, na vývoj nových metodik a postupů, na podporu digitálních řešení způsobu sledovatelnosti apod. Úplné znění pravidel naleznete zde.

Podpora je určena pro Ministerstvo zemědělství, např. Odbor potravinářský nebo orgány členského státu odpovědné za organizování úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena jako SVS, SZPI.

Příjem Žádostí bude probíhat od 27. 6. 2024 od 9 hodin do 31. 12. 2029 do 13 hodin.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Žádost o podporu bude zveřejněna nejpozději 13. 6. 2024.

Pro projekty registrované ve 4. výzvě v aktivitě 2.1.4 Kompenzace podávejte Žádosti o platbu do 22. 8. 2024!

Pro projekty registrované ve 4. výzvě v aktivitě 2.1.4 Kompenzace podávejte Žádosti o platbu do 22. 8. 2024!

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce v aktivitě 2.1.4 Kompenzace, že nejzazší termín podání Žádosti o platbu je 22. 8. 2024.

Jedná se o projekty registrované ve 4. výzvě v lednu – únoru 2024, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 22. 5. 2024. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce je žadatel povinen naplánovat podání Žádosti o platbu tak, aby byla předložena na RO SZIF nejpozději do 3 měsíců od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tedy do 22. 8. 2024). V případě, že žadatel nepředloží Žádost o platbu do 3 měsíců, bude mu dodatečně prodloužena lhůta pro předložení Žádosti o platbu, a to max. o 30 kalendářních dnů (ale již se sankcí A, tzn. snížení podpory o 10 %). V případě, že žadatel ani v dodatečné lhůtě Žádost o platbu nepředloží, je uplatněna sankce C, tedy ukončení administrace bez proplacení podpory.

Prezentace a záznam ze školení k 18. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Prezentace a záznam ze školení k 18. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Prezentaci a záznam ze školení k 18. výzvě OP Rybářství 2021-2027, aktivitě 2.2.3 Organizace producentů zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství.

V rámci školení byly představeny zejména Pravidla pro žadatele a příjemce v aktivitě 2.2.3 Organizace producentů, výhody a postup zakládání organizací producentů a dále bylo představeno základní ovládání portálu ISKP21+ a podání Žádosti o podporu.

Prezentace k 18. výzvě OP Rybářství 2021-2027, aktivita 2.2.3 Organizace producentů

Záznam ze školení k 18. výzvě OP Rybářství 2021-2027, aktivitě 2.2.3 Organizace producentů


Ze světa akvakultury

Věděli jste, že ryby mohou být závislé na antidepresivech a drogách, které se dostanou do vody? NOVÉ

Věděli jste, že ryby mohou být závislé na antidepresivech a drogách, které se dostanou do vody?

Zajímavý článek přináší iRozhlas.cz. Vědci upozorňují, že vodní živočichové mohou být závislí na antidepresivech nebo drogách, což může změnit jejich chování. Např. okoun nebo další ryby pak mohou mít problém s rozpoznáním predátora.

Celý článek čtěte zde.

Vědecký komentář v originálním znění (pro časopis Nature Sustainability), jehož spoluautorem je Daniel Červený.

Vyšla odborná publikace "Atlas svaloviny ryb".

Vyšla odborná publikace "Atlas svaloviny ryb".

Ministerstvo zemědělství, OP Rybářství za podpory Evropského námořního a rybářského fondu vydávají odbornou publikaci "Atlas svaloviny ryb"

Autorem díla, jehož cílem je zlepšit sledovatelnost rybích produktů, konkrétně pokud jde o určení druhů ryby ze svaloviny inspektory dozorových orgánů, za současného posílení globálního, integrovaného a společného postupu, je ing. Jan Kašpar a kol. 

Atlas obsahuje evidenci 179 druhů ryb a paryb z 63 čeledí. Každý druh je zdokumentován a popsán ve formě celého jedince a čerstvé a hluboce zmrazené svaloviny. Ta je posuzována ve formě celého filetu, včetně popisných charakteristik a možností záměny.

Odborná publikace je veřejnosti k dispozici také v anglickém jazyce.

Zabýváte se ekologickou produkcí? Zapojte se do soutěže EU Organic Awards 2024!

Zabýváte se ekologickou produkcí? Zapojte se do soutěže EU Organic Awards

Akční plán pro rozvoj ekologické produkce přijatý v roce 2021 uděluje ceny zemědělcům, kteří vyvinuli vynikající, inovativní, udržitelný a inspirativní projekt vytvářející skutečnou přidanou hodnotu pro ekologickou produkci a spotřebu. Cílem soutěže EU Organic Awards je zvýšit  povědomí veřejnosti o vlastnostech a přínosech ekologické produkce.

Soutěží se v 7 různých kategoriích:

 • Nejlepší ekologický zemědělec (žena) a nejlepší ekologický zemědělec (muž)
 • Nejlepší ekologické město
 • Nejlepší ekologický region
 • Nejlepší organický bio-district
 • Nejlepší ekologické zpracování potravin MSP
 • Nejlepší prodejce biopotravin
 • Nejlepší bio restaurace / potravinářský servis

Přihlašovat se můžete online do 27. května 2024.

Výzkumy v oboru akvaponie "Účinky kořenových exsudátů na dobré životní podmínky ryb"

Výzkumy v oboru akvaponie "Účinky kořenových exsudátů na dobré životní podmínky ryb"

Projekt TNA Rootwell s názvem "Effects of root exudates on fish welfare" úspěšně proběhl na FROV JU. Dr. Alexander Rebl z FBN Dummerstorf a Ing. Radek Gebauer, Ph.D. zkoumali vliv kořenových exudátů salátu na welfare a imunitu ryb v akvaponickém systému.

Akvaponie je kombinace chovu ryb a pěstování rostlin v hydroponii, jedná se tedy o charakteristický příklad cirkulárního produkčního modelu. Většina živin potřebných pro růst rostlin v akvaponii pochází z metabolické aktivity ryb. Rostliny tyto živiny čerpají z vody a na oplátku do vody vypouštějí tzv. kořenové exudáty.

Podívejte se na video z projektu.

Realizace TNA projektu byla plně financována z projektu Aquaexcel3.0, o kterém se můžete dozvědět více zde.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné