1. Kontakt

 • 01
  01

  O akvanavigátoru

  Vítejte na stránkách produkční akvakultury!

 • 03
  02

  O akvanavigátoru

  Na těchto stránkách najdete informace o produkční sladkovodní akvakultuře v České republice. Součástí stránek je platforma pro shromažďování údajů pro tvorbu Společné rybářské politiky Evropské unie.

 • 02
  03

  O akvanavigátoru

  Portál je spolufinancován z Operačního programu Rybářství 2014–2020 v rámci projektu Nový webový portál pro sběr dat v akvakultuře. Registrační číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001450.

 • 01
 • O akvanavigátoru
 • O akvanavigátoru
 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

Aktuality

novinky v Dotacích

3. verze Pravidel pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021-2027 pro příjem žádostí leden/únor 2024 NOVÉ

3. verze Pravidel pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021-2027 pro příjem žádostí leden/únot 2024

Ministerstvo zemědělství - Řídicí orgán OP Rybářství a Státní zemědělský intervenční fond vydávají 3. verzi Pravidel pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu, aktivitu 2.1.4 Kompenzace, pro kterou bude opět na přelomu ledna/února probíhat příjem žádostí. 

Na základě zkušeností s administrací Žádostí o podporu a Žádostí o platbu došlo k několika úpravám. Více čtěte na uvedeném odkaze.

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021-2027, 4. výzva, 3. verze

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1 z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1 z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1, Inovace z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027. Doporučení projektů proběhlo 14.11.2023 v systému MS2021+.

U doporučených Žádostí o podporu aktivit 2.1.1 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 15 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu, tj. do 27.02.2024 včetně.

Přehled zaregistrovaných žádostí o podporu pro 10. - 14. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 10. - 14. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 10. – 14. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027.

Zpráva z 1. zasedání Hodnoticí komise OP Rybářství 2021-2027

Zpráva z 1. zasedání Hodnoticí komise OP Rybářství 2021-2027

Zasedání Hodnoticí komise OP Rybářství 2021–2027 se uskutečnilo 7. 11. 2023. Komise hodnotila Žádosti o podporu aktivity 2.1.1 Inovace z 5. výzvy.

Komise rozhoduje o přiděleném počtu bodů k jednotlivým hodnoticím kritériím a uvádí slovní zdůvodnění, které komisi ke stanovení výše bodového ohodnocení vedlo, na základě závazných Pravidel pro žadatele a příjemce příslušné aktivity. 

Bodové ohodnocení a slovní zdůvodnění hodnocení k jednotlivým hodnoticím kritériím u daných projektů žadatele je uvedeno v MS21+.

Zápis z jednání 1. Hodnoticí komise OP Rybářství 2021–2027 pro 5. výzvu, aktivita 2.1.1 Inovace

Prezentace a záznam z online školení k 10. - 14. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Prezentace a záznam z online školení k 10. - 14. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentaci a záznam z online školení k 10. – 14. výzvě OP Rybářství 2021–2027. Školení proběhlo 24. 10. 2023.

V rámci školení byly představeny Pravidla pro žadatele a příjemce v aktivitě 1.6.1 Vysazování úhoře říčního (10. výzva), 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních systémů (11. výzva) a 2.2.1 Propagační kampaně (14. výzva) OP Rybářství 2021–2027.

Bylo také představeno základní ovládání portálu ISKP21+ a podání Žádosti o podporu.


Ze světa akvakultury

Výroční zpráva "The EU Fish Market 2023" - komplexní analýza rybolovu a akvakultury EU NOVÉ

Výroční zpráva "The EU Fish Market 2023" - komplexní analýza rybolovu a akvakultury EU

"Rybí trh EU" je komplexní analýza odvětví rybolovu a akvakultury v EU, která je zveřejňována každoročně od roku 2014.

Připravuje ji Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA).

Zajímavosti ročníku 2023

1. Vyšší ceny, menší spotřeba

V roce 2022 vzrostly výdaje domácností na produkty rybolovu a akvakultury v EU-27 ve srovnání s rokem 11 téměř o 2021 %, což urychlilo vzestupný trend, který začal v roce 2018.

Eskalující inflace měla významný dopad na ceny potravin, zejména ryb, což způsobilo nárůst jejich ceno více než 10 % od roku 2021 do roku 2022.

Inflace vedla k výraznému poklesu domácí spotřeby ryb.

2. Inflace má dopad na vývoz z EU

Hodnota vývozu z EU se zvýšila o 19 %. Jeho objem však pokračoval v klesajícím trendu zaznamenaném v roce 2021 a snížil se o 5 % na 2,3 milionu tun.

Obchodní toky EU v roce 2022 ovlivnilo několik faktorů. Hlavním faktorem byl prudký nárůst inflace, částečně spojený s oživením po pandemii COVID-19, které vedlo ke zvýšení poptávky a následnému růstu cen. Významný dopad měla také ruská agrese na Ukrajině, která zvýšila náklady na energie a výrobu, což přispělo ke globální inflaci, která ovlivnila směnné kurzy.

3. Zhoršení obchodní bilance EU

Vzhledem k tomu, že hodnota dovozu rostla více než hodnota vývozu, obchodní schodek EU byl o 25 % vyšší než v roce 2022.

Rybářské podniky mohou žádat o certifikát kvality "Udržitelný chov ryb (UCHR)" NOVÉ

Rybářské podniky mohou žádat o certifikát kvality "Udržitelný chov ryb (UCHR)"

Certifikace Udržitelný chov ryb (UCHR) vzešla ze vzájemné spolupráce mezi Mendelovou univerzitou v Brně, společností Albert ČR a Rybářským sdružením ČR. Certifikace garantuje spotřebiteli tradiční způsob chovu i výlovu českých ryb, ale také kvalitní maso. Plnění podmínek budou vědci z oddělení Rybářství a hydrobiologie MENDELU každoročně kontrolovat. Chtějí tak podpořit konzumaci lokálních ryb v českých domácnostech a trvale udržitelný chov ryb v tuzemských rybnících. Záštitu projektu poskytuje Rybářské sdružení ČR, které je zároveň i vlastníkem ochranné známky.

Při úspěšném splnění podmínek je chovu uděleno osvědčení (certifikát). Ryby a rybí výrobky pocházející z certifikovaných chovů pak mohou být nabízeny pod ochrannou známkou Udržitelného chovu ryb (UCHR).

Desatero zásad udržitelného chovu ryb:

 • uzavřený systém chovu,
 • eliminace nežádoucích druhů ryb,
 • maximální rybí obsádka,
 • pravidla přikrmování ryb
 • ochrana a šetrné zacházení s rybami,
 • podmínky použití medikovaných krmiv a léčivých přípravků,
 • vápnění a hnojení rybníků,
 • péče o rybniční plochu a mimoprodukční funkce rybníku.

Kontakt pro bližší informace:
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, +420 606 805 124, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU
Ing. Lukáš Harabiš, +420 733 280 506, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU

Modrá zpráva 2022 (Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR)

Modrá zpráva 2022 (Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR)

Vodohospodářskou ročenku, tzv. modrou zprávu, publikuje Ministerstvo zemědělství každoročně již od roku 1997. Zpracovává ji ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. 

Hlavním cílem „Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022“ je seznámit čtenáře s přehledem činností souvisejících s vodním hospodářstvím v roce 2022, s trendy vývoje i dosaženými změnami. Najdete zde kapitoly věnované hydrologickým bilancím a extrémům, jakosti vod a zdrojům znečištění, články o finančních podporách a legislativních opatřeních. Je zde uvedena také informace o monitoringu specifických látek (rezidua pesticidních látek, léčiv, hormonálních přípravků a dalších) v povrchových vodách, který provádí laboratoře státních podniků Povodí. A mnoho dalších zajímavých témat.

Rybářství a rybníkářství je věnována kapitola 10. 

21. listopad Mezinárodní den rybolovu (World Fisheries Day)

21. listopad Mezinárodní den rybolovu (World Fisheries Day)

V roce 1997 se sešlo v New Delhi "World Forum of Fish Harvesters & Fish Workers". Toto setkání vedlo k vytvoření "World Fisheries Forum", na kterém zástupci z 18 zemí podepsali deklaraci obhajující globální mandát udržitelných rybolovných praktik a opatření.

21. listopad byl vyhlášen jako Mezinárodní den rybolovu (World Fisheries Day), aby byl zdůrazněn zásadní význam zdravých oceánských ekosystémů a zajištění udržitelných populací rybolovu ve světě. 

Kandidátem na funkci rektora Jihočeské univerzity byl zvolen děkan Fakulty rybářství a ochrany vod!

Kandidátem na funkci rektora Jihočeské univerzity byl zvolen děkan Fakulty rybářství a ochrany vod!

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) na svém zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro období 2024–2028. Stal se jím prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., dosavadní děkan Fakulty rybářství a ochrany vod JU. 

1. ledna 2024 nabyde účinnosti vyhláška č. 292/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb.

1. ledna 2024 nabyde účinnosti vyhláška č. 292/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 364/2021 Sb. vyhlášku 292/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Co přináší novelizace vyhlášky rybářům v praxi? Přečtěte si článek na stránkách Českého rybářského svazu (rybsvaz.cz)

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné