1. Kontakt

 • 01
  01

  O akvanavigátoru

  Vítejte na stránkách produkční akvakultury!

 • 03
  02

  O akvanavigátoru

  Na těchto stránkách najdete informace o produkční sladkovodní akvakultuře v České republice. Součástí stránek je platforma pro shromažďování údajů pro tvorbu Společné rybářské politiky Evropské unie.

 • 02
  03

  O akvanavigátoru

  Portál je spolufinancován z Operačního programu Rybářství 2014–2020 v rámci projektu Nový webový portál pro sběr dat v akvakultuře. Registrační číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001450.

 • 01
 • O akvanavigátoru
 • O akvanavigátoru
 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

Aktuality

novinky v Dotacích

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit v rámci 10.-14. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou vydány! NOVÉ

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit v rámci 10.-14. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou vydány!

Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 10.-14. výzvy OP Rybářství 2021-2027.

Termín vyhlášení příjmu žádostí je plánován na 2. polovinu října 2023.

10. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 1.6.1 Vysazování úhoře říčního OP Rybářství 2021-2027, 1. verze

11. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů OP Rybářství 2021-2027, 1. verze

12. výzva: 2.1.2 Investice do akvakultury

13. výzva: 2.2.2 Zpracování produktů 

14. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.1.Propagační kampaně OP Rybářství 2021-2027, 1. verze

Navýšení alokace pro 5.-7. výzvu OP Rybářství 2021-2027 NOVÉ

Navýšení alokace pro 5.-7. výzvu OP Rybářství 2021-2027

V 5.-7. výzvě OP Rybářství 2021-2027 bylo zaregistrováno 106 žádostí o podporu, na které mělo Ministerstvo zemědělství připraveno 67 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury, dále byl velký zájem o modernizaci zpracoven ryb a opatření na podporu a posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracoven ryb. Ministr Výborný proto zvýšil původně plánovanou podporu o 60 milionů korun.

Postup administrace projektů naleznete na stránkách MZe www.eagri.cz v záložce Dotace/Operační program Rybářství na období 2021-2027/Aktivity (podpory pro žadatele)

Postupy a manuály pro práci a podání přes Portál ISKP21+ naleznete na stránkách SZIF www.szif.cz.

Seznam operací OP Rybářství 2014-2020 podle článku 119 nařízení o ENRF ke 30. 6. 2023

Seznam operací OP Rybářství 2014-2020 podle článku 119 nařízení o ENRF ke 30. 6. 2023

Technická pomoc je zaměřena na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností a kontroly.

Seznam operací OP Rybářství 2014-2020

Rozhodovací praxe při definování technické specifikace dopravních prostředků a jiného zařízení

Rozhodovací praxe při definování technické specifikace dopravních prostředků a jiného zařízení

Upozornění na nejčastější zjištění a chyby.

Řídicí orgán OP Rybářství ve spolupráci s Auditním orgánem zveřejňuje prezentaci, kde je uvedena rozhodovací praxe při stanovení zadávacích podmínek a příklady diskriminačních zadávacích podmínek.

V rámci OP Rybářství se jedná především o technickou specifikaci zařízení včetně dopravních prostředků ve smyslu omezujících technických podmínek. Zadavatel nemůže zvýhodnit určité dodavatele tím, že technickou specifikaci např. vozidla v zadávacích podmínkách stanoví diskriminačním způsobem, jelikož z ostatních dodavatelů by mohl zakázku plnit pouze dodavatel vozidla jedné značky. Dodavatelé dalších značek by nemohli podat nabídku, jelikož jejich vozidla všechny požadované parametry neplnily.

Definování technické specifikace dopravních prostředků a jiného zařízení

Zpráva ze 3. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

Zpráva ze 3. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

Třetímu zasedání MV OP Rybářství předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. a zúčastnili se ho mimo jiné také zástupci Evropské komise paní Monika Adamová a paní Dobrinka Dimová

Zasedání proběhlo 31. května 2023 v Grandior hotel Prague v Praze.

Na programu bylo zhodnocení současného stavu OP Rybářství a také harmonogram výzev pro rok 2023 a 2024. Pan ing. Pavel Pojer představil také nový portál pro produkční akvakulturu - akvanavigátor!


Ze světa akvakultury

Kalendář výlovů rybníků 2023 NOVÉ

Kalendář výlovů rybníků 2023

Prohlédněte si rybářské řemeslo v praxi, navštivte některý z výlovů rybníků. 

Kalendář výlovů rybníků v roce 2023

Chov ryb Jistebník – Poodří

          3. – 5. 11. 2023: rybník Bezruč

Rybářství Hodonín   

          7. – 8. 10. 2023: Slavnostní výlov rybníka Dvorský (pozvánka na obnovenou tradici

                                          V 8 hodin zahájení a první zátah, v neděli první zátah v 8 hodin.

                                          Je připraven bohatý doprovodný program, včetně rybích specialit.

Rybníkářství Pohořelice

          27. – 29. 10. 2023: Slavnostní výlov rybníka Vrkoč

Rybářství Hluboká

9. – 10. 10. 2023: rybník Voblánov

26. 10. – 2. 11. 2023: rybník Bezdrev

15. – 16. 11. 2023: rybník Blatec Dívčice

20. - 21. 11. 2023: Vlhlavský rybník

Z technických důvodů může dojít ke změně plánovaného výlovu nebo zkrácení doby výlovu rybníka. Informace o změnách získáte na tel. +420 387 789 411

Sedlejov na Vysočině

          23. 9. 2023: rybník v Nevcehli

                                    V 9 hodin první zátah na hrázi v areálu „U Komára“, od 12 hodin prodej živých ryb. 

Rybářství Mariánské Lázně

          27. – 28. 10. 2023: rybník Amerika ve Františkových Lázních

                                          Od 8.30 do 16 hodin v pátek, od 8.30 do 14 hodin v sobotu.

                                          Na hrázi rybníka bude zajištěn prodej živých ryb.

Jedovnice na Blanensku

          4. – 5. 11. 2023: rybník Olšovec

 

Podzimní výlovy rybníků na Třeboňsku NOVÉ

Podzimní výlovy rybníků na Třeboňsku

Slavnostní výlov rybníka Rožmberk: 13. - 15. 10. 2023

Výlov rybníka Horusický: 18. - 20. 10. 2023 

Výlov rybníka Dvořiště: 30. 10. - 2. 11. 2023

Výlov rybníka Svět: 6. - 8. 11. 2023

Výlov rybníka Bošilecký: 20. - 22. 11. 2023

Výlovy rybníků začínají v 7 hodin ráno. Z technických důvodů může dojít ke změnám nebo zkrácení doby výlovů. Informace Vám budou sděleny na tel. +420 384 701 510.

Srdečně zvou pořadatelé.

Rybníkáři na Pardubicku kontrolovali štědrovečerní kapry

Rybníkáři na Pardubicku kontrolovali štědrovečerní kapry

Podívejte se na zajímavý dokument ČT o práci rybníkářů. Poslední kontrolu před podzimními výlovy provedli rybníkáři na Pardubicku. Zjišťovali stav a velikost ryb, které jsou určené především na štědrovečerní stůl. Hlavně kvůli chladnějšímu jaru očekávají menší kusy. Zatím odhadují, že cena za vánočního kapra by se měla navýšit zhruba o patnáct procent, tedy loňskou inflaci.

Cenu ministra zemědělství 2023 získali také mladá vědkyně a mladý vědec v oblasti akvakultury!

Cenu ministra zemědělství 2023 získali také mladá vědkyně a mladý vědec v oblasti akvakultury!

Ceny předával ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný spolu s předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. v rámci výstavy Země živitelka ve čtvrtek 24. 8. 2023.

Ocenění se týkají mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2023. První tři místa spojená s finanční odměnou vybrala hodnotící komise ze 28 návrhů v kategorii „Cena pro mladé vědkyně a vědce“ a ze 31 návrhů v kategorii „Cena za nejlepší realizovaný výsledek“. Navíc ministr zemědělství udělil v každé kategorii také Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky.

V kategorii Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, získala 3. místo MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. z výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. za recenzovaný odborný článek „Nesteroidní protizánětlivé léky způsobily propuknutí zánětu a oxidačního stresu se změnami střevní mikroflóry u pstruha duhového“ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs caused an outbreak of inflammation and oxidative stress with changes in the gut microbiota in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

"Znečištění životního prostředí rezidui farmakologicky účinných látek obecně představuje problém nejen v prostředí akvakultury. Nesteroidní antiflogistika jsou v humánní medicíně používána na denní bázi a mají výrazný podíl na znečištění povrchových vod; stále však není vymezena jejich toxicita pro sladkovodní organismy. Tento experiment sledoval jejich toxicitu na modelovém organismu pstruha duhového vzhledem k možnému vlivu na samotný organismus, ale i konzumenta."

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky získal Ing. Martin Prchal, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za recenzovaný odborný článek „Zjednodušená metoda genetického zlepšování výtěžnostních ukazatelů u kapra obecného“ (Simplified method for genetic slaughter yields improvement in common carp).

"Ukazatele jateční výtěžnosti ryb jsou ekonomicky zajímavé znaky, ale jejich přímé zjišťování na živých rybách za účelem selekce je prakticky nemožné. Možnou alternativou je najít jiné ukazatele které se dají měřit přímo na živých rybách, a které úzce souvisí s genetickým potenciálem ryb s vyšší výtěžností. Výsledky ukázaly, že s pomocí ultrazvukové tomografie se dá zjistit ukazatel, který lze jednoduše využít v selekčním programu kapra obecného."

Gratulujeme!

"Zvoní rybníkářství hrana?" a další zajímavá témata v rozhovorech odborníků

"Zvoní rybníkářství hrana?" a další zajímavá témata v rozhovorech odborníků

FROV Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zveřejňuje rozhovory s odborníky na zajímavá témata ze světa akvakultury. Nejnovější díl nese název "Zvoní rybníkářství hrana?Mgr. Miroslav Boček s hosty - Ing. Janem Potužákem z Povodí Vltavy, s. p. a Ing. Jánem Regendou, Ph.D. z Fakulty rybářství a ochrany vod JU ČB hovoří o nezastupitelné funkci rybníků v krajině, o kvalitě a čistotě vody v našich rybnících, o sinicích i o tom, proč jsou naše rybníky v ohrožení. Podcast si poslechněte zde.

Na webu FROV JU České Budějovice naleznete také další podcasty:

Co mají společného ryby a rajčata aneb zpráva od rybářů "technooptimistů"

Oceány jsou vyjedené lednička

Náš rybář v Bruselu

Bez mokřadů zavládne suchopár

 

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

Workshopy na FROV JU "Kapr obecný a genetika"

04.10.2023

Školení a přednáška