1. Kontakt

 • 01
  01

  O akvanavigátoru

  Vítejte na stránkách produkční akvakultury!

 • 03
  02

  O akvanavigátoru

  Na těchto stránkách najdete informace o produkční sladkovodní akvakultuře v České republice. Součástí stránek je platforma pro shromažďování údajů pro tvorbu Společné rybářské politiky Evropské unie. Shromaždování údajů patří mezi operace strategického významu.

 • 02
  03

  O akvanavigátoru

  Portál je spolufinancován z Operačního programu Rybářství 2014–2020 v rámci projektu Nový webový portál pro sběr dat v akvakultuře. Registrační číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001450.

 • 01
 • O akvanavigátoru
 • O akvanavigátoru
 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

Aktuality

novinky v Dotacích

Výstupy z Výroční konference OP Rybářství 2021-2027 s podtitulem "Příležitosti pro české produkční rybářství v novém období 2021-2027" NOVÉ

Výstupy z Výroční konference OP Rybářství 2021-2027 s podtitulem "Příležitosti pro české produkční rybářství v novém období 2021-2027"

Výroční konference představuje tradiční příležitost pro setkání a výměnu názorů a informací mezi rybářskou odbornou veřejností. Po covidové pauze se konala opět v hotelu Occidental 14. prosince 2023.

Ing. Pavel Pojer, ředitel ŘO OP Rybářství, představil komplexní přehled stavu Operačního programu Rybářství, nejdříve se vrátil k téměř ukončenému období 2014–2020, a poté se zaměřil na současné období 2021–2027, které představuje hlavní směřování a aktuální výzvy v oblasti rybářství.

Ing. Jiří Dubec, Ph.D. z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací prezentoval portál pro produkční akvakulturu AKVANAVIGÁTOR a jeho význam ve sběru dat.

Z konkrétních projektů byla představena modernizace Rybářství Kolář Ing. Jiřím Müllerem.

Ing. Ladislav Vacek z Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., přinesl pohled na minulost, současnost a budoucnost Rybářství Chlumec.

Na závěr se Ing. Luděk Homoláč, Ph.D. ze Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. věnoval problematice chovu ryb v recirkulačních akvakulturních systémech.

Výstupy z konference:

Příležitosti pro české produkční rybářství v novém období 2021-2027 (MZe)

Portál pro produkční akvakulturu AKVANAVIGATOR a jeho využití ve sběru dat

Modernizace Rybářství Kolář, a.s.

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 4. výzvu roku 2024 příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 4. výzvu roku 2024 příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu aktivity 2.1.4 Kompenzace ve 4. výzvě příjmu žádostí v rámci OP Rybářství 2021-2027.

Pro 11. výzvu OP Rybářství 2021-2027 byla navýšena finanční alokace!

Pro 11. výzvu OP Rybářství 2021-2027 byla navýšena finanční alokace!

V 10. - 14. výzvě OP Rybářství 2021-2027 bylo zaregistrováno 83 Žádostí o podporu. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury a o investice do intenzivních akvakulturních systémů. U druhé jmenované aktivity ministr zemědělství zvýšil podporu téměř o více než 11 milionů korun, a to na plnou výši zaregistrovaných projektů.

Navýšené investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových intenzivních akvakulturních zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Předcházejte chybám u projektů - nedostatky identifikované Auditním orgánem!

Předcházejte chybám u projektů - nedostatky identifikované Auditním orgánem.

Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 upozorňuje žadatele a příjemce na oblasti s výskytem nedostatků identifikovaných Auditním orgánem v dokumentu "Nedostatky identifikované auditním orgánem". Cílem tohoto dokumentu je předcházet chybám u projektů spolufinancovaných OP Rybářství 2021-2027. 

Dokument vznikl na základě obdržených Zpráv z auditů operací za rok 2023 a auditu systému OPR/2023/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014–2020“ a auditu systému OPR2/2023/S/001 s názvem „Audit řídícího a kontrolního systému ŘO OPR 2023 pro období 21+“.

Instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu z 8.-10., od 11. a od 14. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Instruktážní listy pro vyplňování Žádostí o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu z 8.-10., od 11. a od 14. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Řídicí orgán OP Rybářství a Státní zemědělský intervenční fond zveřejňují instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu k aktivitám:

1.4.1 Shromažďování údajů (8. výzva), 1. verze,

2.2.1 Propagační kampaně (9. výzva), 1. verze,

1.6.1 Vysazování úhoře říčního  (10. výzva), 1. verze,

2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů (od 11. výzvy), 1. verze a

2.2.1 Propagační kampaně (od 14. výzvy), 1. verze.


Ze světa akvakultury

Výzkumy v oboru akvaponie "Účinky kořenových exsudátů na dobré životní podmínky ryb" NOVÉ

Výzkumy v oboru akvaponie "Účinky kořenových exsudátů na dobré životní podmínky ryb"

Projekt TNA Rootwell s názvem "Effects of root exudates on fish welfare" úspěšně proběhl na FROV JU. Dr. Alexander Rebl z FBN Dummerstorf a Ing. Radek Gebauer, Ph.D. zkoumali vliv kořenových exudátů salátu na welfare a imunitu ryb v akvaponickém systému.

Akvaponie je kombinace chovu ryb a pěstování rostlin v hydroponii, jedná se tedy o charakteristický příklad cirkulárního produkčního modelu. Většina živin potřebných pro růst rostlin v akvaponii pochází z metabolické aktivity ryb. Rostliny tyto živiny čerpají z vody a na oplátku do vody vypouštějí tzv. kořenové exudáty.

Podívejte se na video z projektu.

Realizace TNA projektu byla plně financována z projektu Aquaexcel3.0, o kterém se můžete dozvědět více zde.

Výstava "VODA" v Knihovně Antonína Švehly

Výstava "VODA" v Knihovně Antonína Švehly

Od 5. ledna do 22. února 2024 si můžete v Knihovně Antonína Švehly (Slezská 100/7, Praha 2) prohlédnout výstavu, kterou připravil Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i

"Hlavním tématem výstavy je význam vody pro celou naši planetu i pro člověka, dále pak koloběh vody v přírodě a to, jakou roli v něm člověk v současnosti má. Na výstavě se dozvíte, jakým způsobem si člověk vodu z přírody bere, používá ji a v jakém stavu ji pak do přírody vrací. Část výstavy se věnuje i vodě jako přírodnímu živlu a současným možnostem předpovídání jejího chování, které mohou napomoci s minimalizací následků a škod, jež může člověku způsobit"

Výstava je vhodná pro širokou veřejnost, žáky i studenty. 

Zkuste také vědomostní KVÍZ a ověřte si svoje znalosti o vodě. 

 

 

Vyšla odborná publikace "Atlas svaloviny ryb".

Vyšla odborná publikace "Atlas svaloviny ryb".

Ministerstvo zemědělství, OP Rybářství za podpory Evropského námořního a rybářského fondu vydávají odbornou publikaci "Atlas svaloviny ryb"

Autorem díla, jehož cílem je zlepšit sledovatelnost rybích produktů, konkrétně pokud jde o určení druhů ryby ze svaloviny inspektory dozorových orgánů, za současného posílení globálního, integrovaného a společného postupu, je ing. Jan Kašpar a kol. 

Odborná publikace je veřejnosti k dospozici v českém a anglickém jazyce.

6. ročník odborné konference 15. - 16. února 2024 - přihlášky do 2. února!

6. ročník odborné konference 15. - 16. února 2024 - přihlášky do 2. února!

Fakulta rybářství a ochrany vod a Rybářské sdružení České republiky pořádá již 6. ročník odborné rybářské konference v českých Budějovicích. 

Registrovat se můžete do 2. února. 

Program, odkaz na registraci a další informace naleznete v pozvánce. 

Zpráva SVS: Meziročně opět ubylo závad při prodeji vánočních kaprů

Zpráva SVS: Meziročně opět ubylo závad při prodeji vánočních kaprů

Prodejci ryb v ČR před uplynulými Vánocemi nahlásili bezmála 3000 prodejních míst. Veterinární inspektoři provedli 673 kontrol prodejců ryb. Alespoň jednu závadu zjistili při 11. akcích. Celkový počet pochybení dosáhl 21 (v rámci jedné kontroly může být zjištěno více prohřešků). Jedná se tedy o 1,6 procenta, což je z hlediska meziročních kontrol zlepšení a snížení počtu závad.

Mezi nejčastější porušení zákona patřily prohřešky proti hygieně, druhou nejčastější závadou byla porušení zásad welfare a také nenahlášení prodejního místa SVS. 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné